Helaas kan ik geen nieuwe honden meer aannemen.

Ik verwijs u graag door naar mijn collega's die te vinden zijn op www.abhb.nl

Attentie
  • EU e-Privacy Directive

    Deze website gebruikt enkel functionele cookies. Door het gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat wij deze cookies gebruiken.

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Privacy Verklaring

Verantwoordelijke

Old Tip is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Old Tip beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Old Tip is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Old Tip verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Old Tip gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in relatie tot een behandeling.

 

Grondslag van de verwerking

Old Tip moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken op grond van de toestemming die gegeven is in het kader van een behandeling.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Old Tip bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie (artikel 16 van de AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Old Tip verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Old Tip behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Hondentrimsalon Old Tip
Noorderstraat 257
9611 AG Sappemeer